Kontaktirajte nas OVDJE.

Temeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14. i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15), članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13. i 3/18) i članka 10. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi, KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-2 od 10. ožujka 2016., općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi objavljuje 

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi i programa/projekata udruga civilnog društva na području Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini

Temeljem čanka 76. Zakona o sportu („Narodne novine" broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15. i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15), članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13. i 3/18) i članka 10. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi, KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016., općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi objavljuje 

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Koprivnički Bregi u 2019. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi, Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Općine Koprivnički Bregi, na svojoj sjednici održanoj 14. studenoga 2018. godine, donijelo je

Listu reda prvenstva za stipendiranje studenata s područja Općine Koprivnički Bregi u akademskoj godini 2018./2019.

Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) koji se odnosi na provedbu postupka jednostavne nabave, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi te članku 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137/08-17-1 od 12. travnja 2017. godine, naručitelj Općina Koprivnički Bregi, OIB: 32333277929, upućuje Poziv za dostavu ponude.

Predmet nabave je: „Izgradnja pješačke staze u Koprivničkim Bregima – Etapa 1“

Preuzmite dokumente:

- Ponudbeni list

- Troškovnik

Stranica 1 od 8

© 2018 Općina Koprivnički Bregi. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica