Kontaktirajte nas OVDJE.

Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi, Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Općine Koprivnički Bregi, na svojoj sjednici održanoj 14. studenoga 2018. godine, donijelo je

Listu reda prvenstva za stipendiranje studenata s područja Općine Koprivnički Bregi u akademskoj godini 2018./2019.

Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) koji se odnosi na provedbu postupka jednostavne nabave, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi te članku 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137/08-17-1 od 12. travnja 2017. godine, naručitelj Općina Koprivnički Bregi, OIB: 32333277929, upućuje Poziv za dostavu ponude.

Predmet nabave je: „Izgradnja pješačke staze u Koprivničkim Bregima – Etapa 1“

Preuzmite dokumente:

- Ponudbeni list

- Troškovnik

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) koji se odnosi na provedbu postupka jednostavne nabave, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi te članku 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137/08-17-1 od 12. travnja 2017. godine, naručitelj Općina Koprivnički Bregi, OIB: 32333277929, upućuje

Poziv za dostavu ponude / Predmet nabave je: „Rekonstrukcija dječjeg vrtića „Potočić“ u naselju Koprivnički Bregi“

Dokumenti za preuzimanje:

TROŠKOVNIK

PONUDBENI LIST

Stranica 1 od 7

© 2018 Općina Koprivnički Bregi. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg